Poznaj ideę

Potencjał Dolnego Śląska wynikający m.in. z jego endogennych zasobów oraz doświadczeń historycznych sprawia, że jednym z filarów jego rozwoju powinien być sektor rolno-spożywczy. Celem Programu jest przywrócenie sektorowi rolno-spożywczemu należnej mu roli w strukturze gospodarczej Dolnego Śląska, poprzez działania w trzech kluczowych obszarach: konkurencyjności, innowacyjności i zdrowia.


Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia to innowacyjne rozwiązanie problemów społeczno-gospodarczych

z wykorzystaniem zasobów materialnych i niematerialnych w celu doskonalenia jakości życia społeczeństwa w Regionie. Prezentujemy dobre praktyki, wykorzystywane przez przedsiębiorców i naukowców z Dolnego Śląska, w obszarach: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, przemysł żywnościowy, zdrowie i profilaktyka zdrowotna, nauka i innowacyjne programy badawcze, potencjał uzdrowiskowy.


Przedstawiamy katalog firm zrzeszonych w Zielonej Dolinie, wraz z ich portfolio i ofertą.

CEL 1

Zwiększenie udziału żywności wysokiej jakości pochodzącej z Dolnego Śląska na rynkach krajowych i zagranicznych.

CEL 2

Poprawa konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego i powiązanych z nim dziedzin.

CEL 3

Kreowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców Dolnego Śląska..

PRIORYTET 1.1

Rozwój oferty dolnośląskiej żywności wysokiej jakości w oparciu o regionalne zasoby.

PRIORYTET 1.2

Zmniejszenie barier wejścia na rynek dla dolnośląskich produktów żywności wysokiej jakości.

PRIORYTET 2.1

Wzrost innowacyjności dolnośląskiego sektora żywności i zdrowia wynikający z kooperacji biznes – nauka – samorząd.

PRIORYTET 2.2

Poprawa dostępności do wykwalifikowanej kadry na bazie zidentyfikowanych potrzeb.

PRIORYTET 3.2

Poprawa infrastruktury wspierającej rozwój firm działających na Dolnym Śląsku.

PRIORYTET 3.1

Promocja zdrowego stylu życia wśród Dolnoślązaków.

Wybierz obszar tematyczny

Biblioteka Cyfrowa

Skorzystaj z zasobów naszej Biblioteki Cyfrowej, w której znajdziesz: opracowania naukowe, artykuły, wyniki badań, relacje, filmy

i inne materiały związane z projektem oraz ze zdrową żywnością, Środowisko chmurowe umożliwia nie tylko korzystanie

z repozytorium wiedzy, ale także pozwala na transfer plików pomiędzy użytkownikami oraz komunikację (Skype, wbudowany komunikator).


Celem Biblioteki Cyfrowej jest udzielenie dostępu do wiedzy wszystkim osobom zainteresowanym Projektem oraz umożliwienie wymiany doświadczeń w środowiskach naukowych. Elementem Biblioteki jest także Katalog Firm i przedsiębiorców związanych

z Zieloną Doliną Żywności i Zdrowia a także specjalny, zamknięty moduł umożliwiający komunikację pomiędzy środowiskami naukowymi a biznesem.

ZBIÓR WIEDZY

Korzystaj z nieograniczonej ilości plików zamieszczonych w chmurze. Odtwarzaj filmy, pobieraj informacje i drukuj dokumenty.

ZASOBY PUBLICZNE

Znajdź firmy i przedsiębiorstwa wspierające ideę Zielonej Doliny lub zgłoś swoją firmę do Projektu.

KATALOG FIRM

Jesteś nauczycielem lub pracownikiem naukowym? Publikuj własne materiały i dziel się wynikami badań i doświadczeniami w zamkniętej grupie naukowców.

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

GRUPY ZAMKNIĘTE

NAUKA + BIZNES

Jesteś naukowcem szukającym wsparcia w komercjalizacji swoich badań? Wykorzystaj potencjał naszych przedsiębiorców i nawiąż współpracę z biznesem,

zasoby publiczne >>

Przejdź do Biblioteki Cyfrowej

grupy zamknięte>>

Wyślij zgłoszenie

a prześlemy Ci warunki udziału

Zgłoś

swoją firmę

Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.


Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

Twórcy

Cypyright © 2018 r. Euroimpex, All rights reserved.